D'fhógra-sa anseo
€ 100 i gcóir 12 mhí.

Mapa Suíomha

Dubh dóite? Gliogáil anseo!

An príomh doras!
Imeachtaí
Nuacht
Eagraíochtaí Proifisiúnta
Foilsitheoirí
Acrainmneacha
Tréanáil agus Taighde
Caighdeáin
Obair
Grupaí Díospóireachta
Filíocht
Eolairí

Cartlann
Nascanna

Dámhachtain bronnta orainn.

Best of Net

Doras

Key Resource


Cóipceart © 2004-14 Foilsitheoirí Read-out
Signpost


An céad Read-out


Sna hochtóidí.


Read-out i 1990


The Read-Out Instrumentation Signpost
Tomhas, Stiúradh agus Uaitrhoibriú ar fud na Cruinne.

Cosnaíonn d'fhógra-sa € 200 don bhliain.

Déan Teangabháil linn
Statistics
Tuilleadh Praghsanna
Faoin Suíomh
Deutsch
Español
Français
English
Italiano

Athruithe deireannacha don leathanach seo: 26/7/2014


Cúlra Read-out.net

logo IIL

  Tá Read-out ar an saol le breis is tríocha blian. Bunaíodh mar iriseán na chomhlacta (Industrial Instruments Ltd) IIL sna seachtóidí agus bhí sé á fhoilsiú ó shin suas comh fada le 1987 nuair a dúnadh IIL.

  Is ansin a thosnaigh Eoin Ó Riain á fhoilsiú go rialta gach tárna mí o 1989 i leith.

  D'Éirigh go maith leis an iarracht agus tá Read-out á léamh ag breis is 2000 míle daoine ainmnithe gairimiúla thar timpeall Éireann agus thar lear.

  Ghlacann Read-out páirt in aon taispeántas ar an ábhar, tomhas, stiúradh agus uathoibriú in Eírinn.

  Foilsíodh an chéad eolaire ar an ábhar seo i 1991 - The Directory of Instrumentation in Ireland.

  Sa bhliain 1994 bhí trácht ar mhódh nua chumarsáid - an idirlíon - san aer agus rinne Read-out scrúdú air ag breathnú ar chonas a módh nua seo a úsáid dá léitheóirí.

  Ar dtús rinneadh cúardú ar foinnsí thomhais, stiúradh agus uathoibriú thár timpeall an domhain agus chuireadh liosta de na nascanna seo mar cimeál "ríomh-litir" chuig na éitheoirí a raibh seoladh ríomh-phoist acu.

  Bhí míbhuntáiste amháin leis an modh seo oibre. Nuair a bhí an ríomh-litir curtha amach ní raibh s'nó an teolas a bhí istig inti le fáil a thuile.

  Chun scéal fada a dhéanamh gear b'é freagra na faidhbe na an rud seo ar a nglaotar an Gréasan - www - a úsáid. Cé go raibh an idirlíon le breis is 20 bliain ba rud nua ar fad é an gréasán tugtha ar an saol ag Sasanach chliste réchuasach Tim Berners-Lee (a fuair atheantas ina thír féin nuar a deineadh ina ridere é in 2004).

  Tháinig an "Instrumentation Signpost" ar an saol i mí Meithimh 2004 agus d'fhás sé ó leathannach amháin ar an gcéad lá go dtí breis is 400 leathannach inniú le breis is 6000 míle cuairteoirí sa tseachtain i 2007..

  Bhunigh Read-out an Fóram i 1998 mar bealach chun mion-scrúdú ar ábair a bheadh spéisiúl dá lucht chuistiméarachta. Go dtí seo bhí dá chinn ann, ceann faoin "Fieldbus" agus ceann eile faoi "Tomhas agus Stiúradh in aois na cumarsáide." Anois tá an Fóram mar chuid den comhdháil Pharmatex. D'eagraíodh mír ar teichneolaíocht gan sreang ann i 2007.

  Ar dtús 2004 d'athraigh Read-out ó Bhaile Átha Cliat siar go deisceart Chonamara.

  Ar ndóigh is i mBéarla ar fad na leathanagh seo mar is sa teanga sin atá formhór an teolas ar an ngréasán ar an ábhar seo cé go bhfuil roinnt mhaith sa nGearmánais agus i bhFraincis agus teaangacha eile.


Samhain 1996
Céad eagrán lán daite.

Directory 1991

An teagrán is déanaí

Baile!

Tá an suíomh seo á cathabháil ag Eoin Ó Riain. Bíonn fáilte roimh aon moltaií nó smaointí i gcónaí.
Is ceart iad a cur chuig: signpost@read-out.net. Bealaí teangabhála eile